Skip to content

כל מה שצריך לדעת על נגישות באינטרנט

כל מה שצריך לדעת על נגישות באינטרנט

תקנות נגישות השירות, שעברו בשנת 2013 בכנסת, דורשות מרוב רובם של בעלי אתרי האינטרנט בישראל – פרטיים וציבוריים – לעמוד בתקן הנגישות הבינלאומי WCAG 2.0 ולבצע בו התאמות שיקלו על בעלי מוגבלויות לצרוך את התוכן המתפרסם באתרים.

לחוק זה יתרונות רבים והוא מאפשר לכ-25% מהאוכלוסיה (על פי נתוני סקר של חברת מיקרוסופט) להימנע ממצב של אי יכולת לקבל מידע כלשהוא בגלל תכנות לא תקין, או כתיבת קוד לא אחראית.

החיסרון המרכזי שהחוק מביא עימו הוא הסכנה המשפטית המרחפת על כל גוף שלא הנגיש את אתרו – וחושפת אותו לתביעה אזרחית בשווי 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק, ולשלל סכנות משפטיות נוספות.

חוק נגישות השירות נותן לבעלי אתרים טווח זמן של שלוש שנים לתקן את בעיות הנגישות, אולם הוא חל מיידית על כל אתר אינטרנט חדש שעולה לאוויר.

ניתן להשיג הקלות ברמת הנגישות לאלו שיפעלו מהר וינגישו את אתרם במהלך השנה הקרובה. לכן אנחנו ממליצים להתחיל בתהליך הנגשת האתר כבר עכשיו, ולהזין תכנים לאתריכם הקיימים תוך הקפדה על מספר קווים מנחים, שיפורטו כאן.

במסגרת תחומי הפעילות של "אתר נגיש", אנו עוסקים בהנגשת אתרים. נשמח לסייע לכם בהפיכת אתרכם לנגיש, זמין לכל דורש, ומוגן מסכנת תביעה אזרחית.


עוד בנושא הזה: